แนวทางในการบริหารจัดการ

บริษัทของเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการผลิตเเละผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ระบบที่ดีจึงนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ

ภารกิจของเราคือการพัฒนาที่เหนือกว่าเทคโนโลยีทั่วไป และการทำงานเป็นทีมจากประสบการณ์ที่หลากหลาย พวกเรา อาซาฮี อิเล็คทริค ตั้งใจสร้างสังคมที่น่าอยู่ภายในบริษัท เราซาบซึ้งในความใส่ใจ และการให้ความไว้วางใจ กับความสามารถของเรา


Top