ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท อาซาฮี อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 55/48 หมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร : +66 (0)2-182-5311-4 +66 (0)61-353-7788
คุณวรวัฒน์ อยู่คง (ฝ่ายขาย)
แฟ็กส์ : +66 (0)2-182-5315
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบและผลิต
  1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า
  2. ตู้ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (MDB)
  3. การสร้างและให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์
ตัวเเทน : กรรมการผู้บริหาร : นาย มาซารุ ฮิกูชิ
สถาปนาบริษัท : 10 ตุลาคม พ.ศ.2556
ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาทถ้วน
เว็บไซต์ : www.asahi-j.com

BFTZ (Bangkok Free Trade Zone) คือ นิคมอุตสาหกรรม 1000 ไร่ เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม พื้นที่สีม่วง สามารถตั้งโรงงานได้ มีโซนซึ่งเป็นเขตปลอดอากร ซึ่งให้สิทธิประโยชน์อากรทางภาษี เหมาะกับการเป็นฐานการผลิต การส่งออก และ การเป็นศูนย์กระจายสินค้า

ทางอากาศ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (17กม./20นาที)
ทางท่าเรือ : ท่าเรือกรุงเทพ (23 กม./30นาที)


Top