วิสัยทัศน์

สร้างอนาคตที่ดีกว่า กับ ใจที่เปิดกว้างและ เทคโนโลยีระดับโลก

พันธกิจ

เราผลิตทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง และ การให้บริการที่ครอบครุมในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถให้ราคาที่ดีกว่า

สร้างทีมที่มีความรับผิดชอบสูง มีคุณภาพ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธฺ์และความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศเพื่อสร้างคุณภาพที่ดี ได้รับการยอมรับจากลูกค้า


Top