ประวัติบริษัท
ตุลาคม,2556 : สถาปนาก่อตั้ง บริษัท อาซาฮี อิเล็กทริคประเทศไทย จำกัด ที่ประเทศไทย
มกราคม,2557 : พิธีเปิดบริษัทใหม่
กุมภาพันธ์, 2557 : ส่งพนักงานไทย ไปทำการฝึกงานที่ญี่ปุ่น ฝึกการทำงาน และทักษะการเดินไฟต่างๆ
พฤษภาคม,2557 : เริ่มดำเนินการผลิต
มิถุนายน,2561 : เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45,000,000 บาท
มาตรฐานคุณภาพ
ตุลาคม,2556 : สมัครเข้าร่วมโตรงการสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมกับ (BOI)
กุมภาพันธ์,2557 : เข้าร่วม BOI , ผู้ถือหุ้น : เป็นบริษัทญี่ปุ่น 100% ไม่เสียภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา (5 ปี)
ตุลาคม,2558 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
เมษายน,2560 : ได้รับการรับรองมาตราฐานประกันคุณภาพจากบริษัทฮิตาชิประเทศญี่ปุ่น
ธันวาคม, 2560 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (อัปเดทเวอร์ชันใหม่)

Top