แนวทางของสินค้าที่เราสามารถผลิตได้ : Click

แนวทางของสินค้าที่เราสามารถผลิตได้ : Click

1.สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม


♦ ระบบควบคุมพลังงานสำหรับแผงโซล่าเซลล์
♦ ระบบควบคุมเตาเผาขยะ


2. ประหยัดพลังงาน, ลดการใช้เเรงงานมนุษย์


♦ ระบบควบคุม หุ่นยนต์
♦ ระบบควบคุมอินเวอเตอร์


3. แผงชุดควบคุมที่เกี่ยวกับระบบ IT, และ semiconductor


♦ ระบบควมคุมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
♦ ระบบควบคุมเครื่องที่มีของเหลวในการผลิต


4. สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโครงการของสาธารณะ


♦ ระบบควบคุมน้ำเน่าเสีย


5. สิ่งอำนวยความสะดวก FA


♦ MCC(ศูนย์ควบคุม) , ระบบควบคุม PLC


6. สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับอาคาร

 

♦ ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

Top